Posts Tagged ‘clonele’


Să mai vrei (şi vrei!) să scrii despre criza educaţiei într-un spaţiu geografic şi cultural în care nu puţine sunt exemplele când graniţele dintre o lucrare originală şi una plagiată se negociază îndelung este, fără dubii, o dovadă a unei predispoziţii funciar idealiste. Eticheta aceasta se poate atribui şi autorului (şi) cărţii „Clonele învăţământului românesc – un experiment al urii faţă de valori: contra educaţiei triumfaliste de astăzi”. Volumul are ambiţia de a chestiona problema crizelor din învăţământul românesc, punând în lumină tipologia profesorilor implicaţi în predare. Sergiu Ciocârlan oferă o hartă cinică, dar autentică, a tipurilor de profesori care (se) predau azi în şcolile autohtone. Autorul construieşte un model pedagogic puternic infuzat de ideologia biblică, dar sfârşeşte, din fericire, prin a depăşi capcana tezismului pe care tocmai îl incriminează.

Ceea ce face volumul creditabil este reuşita analizei mentalităţilor din sistemul şcolar preuniversitar românesc. Cauza majoră a crizei, crede autorul cărţii, constă în mecanismul caragialian al reformelor care au unicul merit de a nu aduce nimic nou. Experimentul pedagogic rulat în ultimele decenii în spaţiul şcolii are drept finalitate nota şi nu lecţia. Învăţarea devine astfel un show la finele căruia aflăm – copii, părinţi, profesori – cine e bun şi cine e rău: „Copiii trebuie să meargă la şcoală pentru că un catalog trebuie umput cu note, ca apoi să se ştie cine sunt cei buni şi cei răi”.

(more…)