Posts Tagged ‘curaj’


Text preluat de pe www.fgmanu.ro

Romanul lui Sergiu Ciocârlan, Mărturisitorul de care vă temeţi (Petru Vodă, Fundaţia Justin Pârvu, 2014) este o carte de suflet care ne readuce în prim plan, sub forma unei naraţiuni adevărate a unui timp istoric recent, figura luminoasă a vrednicului de pomenire Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, cel care a întrupat simbolul Bisericii luptătoare în comunism, aşa cum a procedat şi Paul Goma, în spaţiul culturii române. Scris într-un stil expresiv, elegant şi percutant, romanul lui Sergiu Ciocârlan punctează o realitate care ţine de recursul la memoria noastră colectivă, la identitatea şi rostul firii româneşti care a trebuit să înfrunte o teroare a istoriei extrem de dură, o teroare a unui sistem ateu şi criminal, comunismul care şi-a pus amprenta asupra chipului naţiunii, încercând să-l schimonosească şi să-l aneantizeze.

(more…)