Posts Tagged ‘dobre’


1. Premise

          Pe lângă realitatea istorică a fraudării alegerilor din 19 noiembrie 1946, fapt determinat, aşa cum s-a întâmplat şi în alte ţări, de prezenţa trupelor de ocupaţie sovietică în ţară, instaurarea regimului comunist în România a produs o serie de traume care s-au acutizat pe parcursul celor aproape cincizeci de ani de dictatură şi au influenţat istoria postdecembristă într-un mod mai puţin studiat, aproape deloc cercetat cu instrumentele specifice disciplinei. Experienţa istorică din a doua jumătate a secolului al XX-lea pune în evidenţă câteva aspecte indispensabile istoricului bine informat, atent la surse, onest şi curajos în atitudine: 1) iniţierea unui program de reeducare în masă a românilor (chiar dacă nu au fost direct vizaţi, au căzut sub incidenţa suspiciunilor, a turnătorilor şi a zvonacilor de care se înconjura partidul); 2) anul 1989 nu a însemnat câtuşi de puţin libertate, ci trecerea într-o nouă fază a reeducării, moment îndelung pregătit în toate detaliile printr-o chirurgie plastică exemplară girată ideologic; 3) societatea românească s-a trezit legatara unei atitudini obediente şi de parşivă supuşenie, ascultătoare fără discernământ şi cuminte până la a consimţi orice i se bagă pe gât, definind astfel o specie reeducată în spirit împăciuitorist; 4) generaţiile care au acum peste 50-60 de ani, cu excepţiile de rigoare, sunt traumatizate de frică şi multe dintre deciziile importante care s-au luat la nivel naţional în acest sfert de secol de după 1989 au „beneficiat” de inerţia pe care o induce frica „oferind” astfel oportunitatea ca strategiile democratice aplicate în acest moment să fie tot mai vizibil consubstanţiale cu cele de altădată; 4) frenezia/ psihoza integrării europene cu orice preţ, în sensul că trebuie accelerată indiferent că se face în defavoarea românilor – poate că pe acest segment se observă cel mai bine scenariul democratic comunist al factorului decizional din această ţară, fără implicarea populaţiei care trebuie îndobitocită de măsuri, legi şi ordonanţe de urgenţă –, indiferent că se face cu uriaşe sume de bani care gârbovesc spinarea organismului social.

(more…)